Visie

Als dag- en buitenschoolse opvang deelt een gastouder mee in de zorg van jonge kinderen tijdens de eerste jaren van hun leven. Deze jaren vormen de basis voor hun verdere leven. Kwalitatief goede opvang in die periode is dan ook van groot belang voor de ontwikkeling van het kind.

Ieder kind wordt geboren als individu met een eigen karakter. Om zich te ontwikkelen tot een sociaal en zelfstandig mens heeft een kind begeleiding, vertrouwen en structuur nodig.

Ons uitgangspunt van opvoeden, is dat wij willen opvoeden door te werken vanuit een basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en wederzijds respect. In ons pedagogisch beleid komen wij daarom veel terug op de richtlijnen uit de Gordon methode. Dit is een manier van communiceren met kinderen en volwassenen die leidt tot meer respect, zelfvertrouwen en zelfstandigheid bij opvoeder en kind.

Opvoeden doen wij samen met de ouders en daarom vinden wij een goed en persoonlijk contact met de ouders heel belangrijk.

facebook