Thomas Gordon

Naast filosofie hecht kindcentrum Het Kind Centraal veel waarde aan een goede uitdagende omgeving voor kidneren, de mens centraal. Een psycholoog die daarbij in het oog springt is natuurlijk dr. Thomas Gordon. Gordon is de schrijver van het boek luisteren naar kinderen. Bij zijn methode gaat hij uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander.

Kenmerken van de Gordon-methode zijn:

 • Zo luisteren dat kinderen zich begrepen voelen;
 • Zo praten dat kinderen je ook begrijpen;
 • Zo conflicten oplossen dat niemand verliest;
 • Zo afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt.

Met als gevolg:

 • Meer zelfvertrouwen bij opvoeder en kind;
 • Meer begrip en geduld voor elkaar;
 • Een betere sfeer;
 • Minder conflicten;
 • Betere oplossingen voor conflicten;
 • Meer verantwoordelijkheidsgevoel bij het kind;
 • Positievere gevoelens.

Verbale en non-verbale communicatie
Door gevoelens van kinderen te verwoorden, laat je merken dat je het kind begrijpt en dat je rekening houdt met zijn gevoelens en behoeften. Bij kinderen die (nog) niet praten, luister je naar de non-verbale communicatie.

De ik-boodschap
Via de ik-boodschap leg je als opvoeder jouw eigen behoeften en gevoelens uit aan een kind en geef je het kind daarmee de vrijheid om daarop te reageren en met zijn eigen oplossingen te komen. Kinderen zullen op deze manier eerder bereid zijn om rekening met je te houden.

Natuurlijke vorm van gezag
Ook in de groep zullen kinderen eerder zelf met oplossingen komen en bereid zijn om rekening te houden met elkaar. Met deze Gordon-methode ontwikkel je als opvoeder een opvoedsituatie waarin het gezag van de opvoeder en de vrijheid en zelfstandigheid van het kind elkaar in evenwicht houden.

facebook