Speltherapie

Kindcentrum Het Kind Centraal weet dat kinderen last kunnen hebben van onder meer angst, stemmingswisselingen, rouwverwerking, emotionele stabiliteit en verkeerd taalgebruik. Met behulp van speltherapie kan een pedagogisch medewerker van Het Kind Centraal een individueel plan opstellen om een kind met emotionele problemen te kunnen begeleiden.

Taalgebruik
Kinderen kunnen soms kwetsende opmerkingen maken, schreeuwen, schelden, grof taalgebruik of racistische opmerkingen maken.

Oefeningen;

  • Spiegelen; ‘hoe zou jij je voelen als…’; ‘hoe denk je dat hij zich nu voelt?’
  • Schelden, vloeken niet accepteren. Telkens corrigeren en verwachten dat het kind       ‘sorry’ zegt
  • Beloningssysteem bij steeds minder schelden, schreeuwen of vloeken
  • Praat met de kinderen als groep, niet individueel met het kind over taalgebruik. Regels naar elkaar luisteren, leuke dingen over iemand zeggen, laten uitspreken, niet schreeuwen op de locatie ophangen
  • Zelf het goede voorbeeld geven; geen sarcastische of vernederende opmerkingen maken.

Andere voorbeelden van speltherapie waar we bij het kindcentrum Het Kind Centraal aan werken zijn;

  • Angst
  • Stemming
  • Handicapverwerking
  • Rouwverwerking
  • Emotionele stabiliteit

Kindcentrum Het Kind Centraal is voor speltherapie te bereiken via het contactformulier, klik hier.

facebook