Pedagogiek

Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot zijn volwassenheid. Pedagogiek is de studie waarop volwassenen kinderen en jongeren met een bepaald doel groot brengen.

Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk ‘kinderleiding’ betekent. Een ander woord voor pedagogiek is dan ook opvoedkunde. Deze wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfasen, en ook de relaties tussen het kind en zijn omgeving waaronder familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving en de media.

Bij mijn gastouderopvang Het Kind Centraal draait het bij mijn pedagogiek vooral om het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfsturendheid van het kind. Door actief te luisteren naar kinderen kun je de behoefte van een kind duidelijk krijgen. Er is hiervoor een methode ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog dr. Thomas Gordon. Daar maak ik bij mijn gastouderopvang Het Kind Centraal gebruik van.

Facebook