Pedagogiek

Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot zijn volwassenheid. Pedagogiek is de studie waarop volwassenen kinderen en jongeren groot brengen met een bepaald doel.

Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk ‘kinderleiding’ betekent. Een ander woord voor pedagogiek is dan ook opvoedkunde. De wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingfasen, en ook de relaties tussen het kind en zijn omgeving waaronder familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving en de media. (bron: Wikipedia)

Bij Het Kind Centraal draait het bij pedagogiek vooral om de zelfstandigheid en zelfsturendheid van het kind. Door actief te luisteren naar kinderen kun je de behoefte van een kind duidelijk krijgen. Er is hiervoor een methode ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog dr. Thomas Gordon. Daar maken wij bij Het Kind Centraal gebruik van.

facebook