Oudercommissie

Kindcentrum Het Kind Centraal bemiddelt als kindcentrum tussen gastouder en vraagouder. Wij hebben de dienstverlening hoog in het vaandel staan. Om de inspraak en betrokkenheid van ouders te versterken hebben we een oudercommissie. Ook bieden we de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

De Oudercommissie
De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht. De taken en rechten van de oudercommissie zijn wettelijk vastgelegd. De oudercommissie bestaat uit ouders / verzorgers van kinderen die in de kinderopvang zitten bij kindcentrum Het Kind Centraal.

Inspraak
De oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen. De oudercommissie volgt het beleid van kindcentrum Het Kind Centraal kritisch. De leden van de oudercommissie worden op de hoogte gehouden van zaken zoals: pedagogisch beleid, risico inventarisatie, deskundigheidsbevordering van gastouders, klachtenregeling, bemiddelingskosten, enzovoorts.

Het aanspreekpunt
De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het kindcentrum Het Kind Centraal. De oudercommissie is het aanspreekpunt voor alle ouders wanneer deze inbrengen wensen op het beleid van de organisatie.

U kunt contact met de oudercommissie opnemen via oudercommissie@hetkindcentraal.org

facebook