Kleuters

De kleuterfase loopt van ongeveer 4 tot 6 jaar. In deze periode wil hij graag veel bewegen; in bomen klimmen, in de speeltuin spelen, fietsen, schommelen en spelletjes als tikkertje of een bal gooien en vangen. Het kind houdt van avonturen en het evenwichtsgevoel is verbeterd.

Een kleuter beschikt al over een goed ontwikkelde fijne motoriek. Het kind kan zijn veters al strikken en een potlood vasthouden, waarmee hij al vrij precies kan tekenen. In de leeftijd van ongeveer zes jaar kan de kleuter al letters en cijfers schrijven. Daarbij heeft de kleuter al oog voor veel details. In deze periode neemt de woordenschat sterk toe. Een kleuter van ongeveer vier jaar kent al zo’n 1500 woordjes.

Kleuters zijn nieuwsgierig en willen veel weten. Daarom stellen ze veel waarom vragen, zoals waarom valt er regen uit de lucht? Of, waarom moet ik naar buiten? Kleuters hebben ook een rijke fantasie. Ze kunnen hele verhalen vertellen die deels waar kunnen zijn en andere delen worden weer verzonnen. Dit verdwijnt steeds meer als de kleuter een schoolkind wordt. Kleuters weten al wel het verschil tussen goed en kwaad.

Het geweten is bij een kleuter nog in ontwikkeling. Zo zal een kleuter nog steeds een koekje uit de koektrommel pakken als zijn vader of moeder niet in de buurt is. Het zelfstandige geweten van een kind is pas ‘af’ als het kind ongeveer acht jaar is.

Er kan bij kleuters nog wel gemakkelijk ruzie ontstaan, omdat zij nog niet zo goed kunnen onderhandelen met elkaar. Hierbij hebben ze de hulp van volwassenen nodig. Een kleuter gaat in deze leeftijdsfase steeds meer rollen van volwassen naspelen. Bekend is het spel vadertje en moedertje. Een kleuter is erg bezig met het verschil tussen jongens en meisjes.

Facebook