Kinderopvangtoeslag

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient de gastouder én het gastouderbureau geregistreerd te staan in het landelijke register kinderopvang (LRK). Esther Hoogervorst-Henkel staat ingeschreven in het landelijk register kinderopvang, evenals het gastouderbureau waar zij gebruik van maakt, het gastouderbureau van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling. Ik merk dat veel ouders vaak zelf aan de slag willen met het maken van een proefberekening, vandaar onderstaande informatie.

Het uurtarief van de gastouder is voor de belastingdienst opgebouwd uit twee componenten: (1) het uurtarief van de gastouder en (2) de bureaukosten van het gastouderbureau. De belastingdienst maakt van beide tarieven één uurtarief.

Even een voorbeeld.

Stel je enig kind gaat twee dagen in de week 8 uur per dag  naar de gastouder. De gastouder hanteert een uurtarief van 6 euro per uur en het gastouderbureau berekent 39,95 euro bureaukosten per maand. Je betaalt dan voor 64 uur (2 dagen in de week x 4 weken in de maand x 8 uur per dag): 64 uur x 6 euro = 384 euro per maand.

Rekensom:
Gastouder: 384 euro
Bureaukosten: 39,95 euro
Totale kosten: 423,95 euro per maand

Het uurtarief voor de gastouderopvang is dan voor de belastingdienst 423,95 euro : 64 uur = 6,62 euro *).

De belastingdienst heeft een website waarop je uit kunt rekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je gaat ontvangen. Deze website is www.belastingdienst.nl/rekenhulp/toeslagen

In ons rekenvoorbeeld heb je dan nodig:

  1. Het uurtarief van de gastouderopvang: 6,62 euro per uur (dus inclusief de bureaukosten);
  2. Het aantal opvanguren: 64 uur per vier weken;
  3. Het geschatte inkomen voor 2022, ofwel het gezamenlijk toetsingsinkomen.
Bij ons rekenvoorbeeld komen de volgende bedragen naar voren:
Toetsingsinkomen: 30.000 euro dan is de kinderopvangtoeslag 389 euro en de eigen bijdrage 34,95 euro per maand;
Toetsingsinkomen: 40.000 euro dan is de kinderopvangtoeslag 367 euro en de eigen bijdrage 56,95 euro per maand;
Toetsingsinkomen: 50.000 euro dan is de kinderopvangtoeslag 346 euro en de eigen bijdrage 77,95 euro per maand;
Toetsingsinkomen: 60.000 euro dan is de kinderopvangtoeslag 328 euro en de eigen bijdrage 95,95 euro per maand;
Toetsingsinkomen: 70.000 euro dan is de kinderopvangtoeslag 300 euro en de eigen bijdrage 123,95 euro per maand.

*) De kinderopvangtoeslag in 2022 voor gastouderopvang is 6,52 euro per uur. U krijgt dus over 10 eurocent per uur geen kinderopvangtoeslag, ofwel 64 uur x 0,10  (6,62 – 6,52) euro = 6,40 euro. De hoogte van de kinderopvangtoeslag van 6,52 euro per uur is afhankelijk van het geschat inkomen van de ouders, ofwel het toetsingsinkomen.

Wij maken uiteraard met alle plezier een proefberekening. Wij hebben dan wel de antwoorden op de drie bovenstaande punten van het rekenvoorbeeld nodig.

Facebook