Kinderopvang

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen per dag opvangen, waarvan 5 van onder de 4, 4 van onder de 2 en 2 van onder de 1. De eigen kinderen van de gastouder die jonger zijn dan 10 jaar worden ook meegerekend.

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient de gastouder geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Een geregistreerde gastouder dient in het bezit te zijn van een relevante diploma, een Kinder EHBO-certificaat en een Verklaring Omtrent het Gedrag. De gastouder dient ook geregistreerd te staan bij een gastouderbureau.

Werkende of studerende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. In 2016 is deze vergoeding vastgesteld op maximaal 5,52 euro per kind per uur. Hoe groot het uiteindelijke bedrag is dat u terugkrijgt, hangt af van meerdere factoren, bijvoorbeeld de hoogte van het verzamelinkomen van u en (indien van toepassing) uw partner. Ook geldt er een limiet voor het aantal uren waarover u een vergoeding kunt krijgen. Het aantal te vergoeden uren is bijvoorbeeld gekoppeld aan de werkuren van de minst werkende partner.

facebook