Kinderopvang door gastouder

Welkom op de website van Het Kind Centraal. Als kindcentrum bemiddelen wij op een snelle, betrouwbare en professionele manier tussen ouders en gastouders.

Het Kind Centraal bemiddelt als kindcentrum bij onder meer gastouderopvang van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. De kinderopvang kan bij de gastouder thuis zijn, of opvang bij de ouders aan huis. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen per dag opvangen, waarvan 5 van onder de 4, 4 van onder de 2 en 2 van onder de 1. De eigen kinderen van de gastouder die jonger zijn dan 10 jaar worden ook meegerekend.

Wettelijke voorwaarden
De gastouders van Het Kind Centraal staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Een geregistreerde gastouder is in het bezit van een relevante diploma, een Kinder EHBO-certificaat en een Verklaring Omtrent het Gedrag. Indien een gastouder nog niet geregistreerd is en wel aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan Het Kind Centraal de startende gastouder begeleiden bij de aanvraagprocedure voor registratie.

Kinderopvangtoeslag
Werkende of studerende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. In 2016 is deze vergoeding vastgesteld op maximaal 5,52 euro per kind per uur. Hoe groot het uiteindelijke bedrag is dat u terugkrijgt, hangt af van meerdere factoren, bijvoorbeeld de hoogte van het verzamelinkomen van u en (indien van toepassing) uw partner. Ook geldt er een limiet voor het aantal uren waarover u een vergoeding kunt krijgen. Het aantal te vergoeden uren is bijvoorbeeld gekoppeld aan de werkuren van de minst werkende partner.

Op de website van de belastingdienst kunt u ook een proefberekening maken om te zien op hoeveel toeslag u recht heeft, www.belastingdienst.nl.

facebook

Comments are closed.