Hulpvragen

Kindcentrum Het Kind Centraal helpt ouders met hulpvragen in het sociale domein. Een voorbeeld: Mijn kind luistert slecht hoe kan ik dat verbeteren? Aan de hand van praktische tips willen wij de relatie tussen het kind en ouders versterken door bijvoorbeeld het kind uit te dagen in de sociale vaardigheden.

Praten en luisteren
Het kind leert om te luisteren naar anderen; leert om vragen te stellen en een gesprek te beginnen.

Oefeningen:
• Train het luistervermogen door oefeningen als geluiden herkennen, woordspelletjes en aandachtspelletjes;
• Vraag aan het begin van de oefening wie nog wat kan vertellen over de vorige oefening;
• Stel gesloten vragen waarop ja/nee antwoorden mogelijk zijn;
• Stel open vragen, waarop het kind met meer dan ja/nee antwoord kan geven;
• Stimuleer het kind om zelf vragen aan anderen te stellen, eerst samen, later in de groep.

Andere voorbeelden van sociale hulpvragen waar we bij het kindcentrum Het Kind Centraal aan werken zijn;
• Zelfvertrouwen
• Omgaan met gevoelens
• Conflicthantering
• Contact met anderen
• Rekening houden met anderen
• Opkomen voor jezelf
• Keuzes maken en een doel bereiken

Het Kind Centraal is voor uw hulpvragen te bereiken via het contactformulier, klik hier.

facebook