Gastouders

Het Kind Centraal biedt als kindcentrum gastouders informatie en trainingen op het gebied van kinderopvang, waaronder kinder EHBO, observeren, communicatie met ouders, enzovoorts. Aangezien kennis van EHBO voor kinderen vereist is, ontvangt elke gastouder naast toegang tot de informatie en trainingen van kindcentrum Het Kind Centraal bij de intake het boekje Eerste Hulp met kinderen van het Oranje Kruis.

Achterwacht
Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijk opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder moet bij de inspectie kunnen aantonen wie de achterwacht is. De gastouder mag hiervoor meerdere personen aanwijzen. Voor allen geldt dat ze telefonisch bereikbaar zijn en binnen vijftien minuten aanwezig kunnen zijn.

Wettelijke voorwaarden
Een gastouder is gebonden aan een aantal wettelijke voorwaarden. Zo dient de gastouder WA verzekerd te zijn, in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering (bij gebruik van auto), te beschikken over een telefoonaansluiting of mobiel in de woning, geen sollicitatieplicht te hebben en zorg te dragen voor een verklaring omtrent gedrag voor zichzelf en voor volwassen huisgenoten.

De accommodatie
De opvang moet bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind in een gezonde en veilige omgeving. Er dient in huis voldoende speelruimte en slaapruimte te zijn, die past bij de leeftijd van het kind. Er dient een mogelijkheid om buiten te spelen te zijn, bij huis of dicht in de buurt, bijvoorbeeld een speelveldje. De ruimte moet veilig zijn en tegelijk mogelijkheden bieden die het kind stimuleren om zich te ontwikkelen en die het kind niet beperken. De ruimte moet ten allen tijden rookvrij zijn.

Risico-inventarisatie
De consulent van kindcentrum Het Kind Centraal voert jaarlijks een Risico-inventarisatie op het opvangadres uit. Daarin worden onderwerpen van een gezonde en veilige omgeving besproken en gecontroleerd in samenhang met de leeftijd van het kind of kinderen. Wanneer op bepaalde punten een (te) groot risico wordt vastgesteld, worden de te nemen maatregelen afgesproken en de tijd waarbinnen deze worden uitgevoerd.

facebook